Tân Hoa Xã, Brussels, ngày 12 tháng 7 (Phó Nhất Minh) Nghị viện Châu Âu đã thông qua “Đạo luật Chip” vào ngày 11 tháng 7. Dự luật yêu cầu đến năm 2030, thị phần sản xuất chip của EU trên thế giới phải tăng từ 10% hiện tại lên 20% để đáp ứng nhu cầu của chính EU và thị trường thế giới.

Thông cáo báo chí do Nghị viện châu Âu đưa ra cùng ngày cho biết dự luật đã được thông qua với 587 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 38 phiếu trắng. Dự luật sẽ hỗ trợ các dự án tăng cường an ninh nguồn cung của EU bằng cách thu hút đầu tư và xây dựng năng lực.

Ngoài việc đầu tư ngân sách 3,3 tỷ euro vào nghiên cứu và đổi mới liên quan đến chip, EU cũng sẽ tạo ra một mạng lưới các trung tâm năng lực để giải quyết tình trạng thiếu kỹ năng của EU và thu hút các tài năng nghiên cứu, thiết kế và sản xuất mới. Ngoài ra, một cơ chế ứng phó khủng hoảng sẽ được thiết lập để đánh giá rủi ro đối với nguồn cung cấp chất bán dẫn của EU.

Thông cáo nêu rõ rằng dự luật mới nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình cấp phép và đánh giá cao tầm quan trọng sống còn của nó, nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi cho đầu tư chip châu Âu.

Để thúc đẩy sự đổi mới, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết kế chip, sẽ được hưởng lợi từ việc tăng cường hỗ trợ. Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận về dự luật, nhưng nó phải được Hội đồng Liên minh châu Âu chính thức thông qua trước khi có hiệu lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *