Vào ngày 3 tháng 8, phóng viên được biết từ cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức tại Bắc Kinh rằng Bộ Công an đã nghiên cứu và xây dựng một số biện pháp để đảm bảo sự phát triển chất lượng cao của các cơ quan công an, bao gồm cả việc thúc đẩy đô thị hóa mới với người dân làm nòng cốt, nới lỏng toàn diện điều kiện định cư tại các thành phố lớn, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các siêu đô thị, chính sách định cư đồng bộ, v.v.

Qi Xiguo, Phó Cục trưởng Cục Công an Bộ Công an, đã trả lời câu hỏi của các phóng viên về các biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đô thị hóa mới lấy người dân làm trung tâm.

Qi Xiguo cho biết, theo sự triển khai thống nhất của Trung ương Đảng, Bộ Công an sẽ phát huy hết vai trò của bộ phận lãnh đạo và thực hiện các biện pháp hiệu quả cùng với các bộ phận liên quan để thúc đẩy việc thành lập một đô thị thống nhất và hệ thống đăng ký hộ khẩu nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho các kênh định cư dân cư chuyển dịch nông nghiệp thông suốt, nâng cao toàn diện chất lượng dịch vụ công cơ bản, thúc đẩy dân số chuyển dịch nông nghiệp đô thị hóa đã đạt được tiến bộ đáng kể. Đến năm 2022, 140 triệu dân chuyển nông nghiệp sẽ định cư tại các thành phố và thị trấn, tỷ lệ đô thị hóa trên dân số đăng ký đạt 47,7%.

Báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh, “Thúc đẩy một kiểu đô thị hóa mới lấy con người làm trung tâm, và đẩy nhanh quá trình đô thị hóa của dân số chuyển nông nghiệp.” Thúc đẩy việc chuyển dân cư nông nghiệp sang định cư tại các thành phố là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy một kiểu đô thị hóa mới lấy con người làm trung tâm.

Bộ Công an sẽ phát huy hết vai trò chỉ đạo quản lý dân cư đối với dòng dân cư có trật tự, tiếp tục đi sâu cải cách hệ thống đăng ký hộ khẩu.

Đầu tiên là thúc đẩy việc bãi bỏ hoàn toàn hạn chế đăng ký hộ khẩu ở các thành phố có dân số đô thị thường trú dưới 3 triệu người, nới lỏng hoàn toàn yêu cầu định cư đối với các thành phố lớn loại I có dân số đô thị từ 3 triệu đến 5 triệu người, và cải thiện điểm – Chính sách định cư dựa trên đối với các thành phố siêu lớn có dân số đô thị trên 5 triệu người, bảo đảm thời gian đóng BHXH và điểm thời gian cư trú chiếm tỷ trọng chính, khuyến khích bỏ hạn mức định cư hàng năm.

Thứ hai là nới lỏng hơn nữa các điều kiện thành lập hộ tập thể, khuyến khích các địa phương thành lập hộ tập thể tại các chợ nhân tài, không gian sản xuất, khu phố (đường phố) hoặc làng (cộng đồng) để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quần chúng ổn định cuộc sống.

 

Admin

Nguồn: 24hbaomoi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *